fredag 28. desember 2007

Jes. 66, 19.

Jes. 66, 19.

Poenget med dette ordet er at noen som bor langt borte, har ikke hørt om Guds frelse. Men en dag skal det skje at alle disse skal få høre.

De som bor ved de fjerne kystene er hedningfolk uten kjennskap til evangeliet. De har ikke opplevd Guds herlighet i Kristus.

Og disse må få høre om det. Uten å kjenne evangeliet kan de ikke bli frelst. Det er sikker teologi. De som er utenfor samfunnet med Jesus, går fortapt. Det er ikke vi mennesker som har sagt det – det er Guds ord. Ansvaret for å bringe ordet om Jesus til jordens ende, er lagt på oss disipler. Vi skal være Guds tjenere her.

Hvorfor er vi så villige til å gjøre det?

Jo, vi har selv opplevd evangeliet. Vi vet at det kan løse hver syndebunden trell, som sangeren sier. Vi er blitt frigjort fra syndens skyld og dom og vet at vi er frelst på dette grunnlaget.

De fjerne kyster er land langt borte – i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Der bor det mennesker som ikke har hørt. Og derfor er de ikke frelst. Noen må være villige å gå. Derfor ber vi om misjonærer som skal være våre sendebud.

I vår tid kan vi også nå folk med Guds på andre kanaler enn før. Radioen er en god kanal. Mange millioner mennesker har hørt Guds ord der. Og nå er TV kommet for fullt nesten i alle land. Og ikke minst kan mennesker lese og høre Guds ord via internett.

Nå kan vi ta et ekstra løft. Det betyr at vi går inn i bønn til Gud for mange land og mange sendebud. Og alle kan gi en gave til Guds rike, liten eller stor etter evne og lyst. Og noen har råd til å gi mye til Guds rike. Og mange gjør det, men kanskje sprer de gavene på flere slik at ikke noen vet at de gir mye. Og det er sundt i Guds rike. Vi skal ikke blåse i basun om det vi gjør for Gud. Det skal være en hemmelighet mellom oss og Den Allmektige. Det er da han velsigner mest.

En dag vil alle folk komme og se frelsen, v. 18. Ikke hver ebkelt individ blir frelst i denne tiden. Men noen fra alle folkeslag skal bli det. Det ser vi i f. eks. Åp. 5, 9 og 7, 9. Skal du være en av dem? Og får du noen av dine nære med deg på veien? La oss gå inn i bønn om det.

Ingen kommentarer: