fredag 28. desember 2007

Jes. 64.

Jes. 64.

Dette avsnittet handler om Israel og er en profeti om tida i Babel. Det kan stå som bilde på oss kristne i denne verden nå. La oss se litt kort på hva det handler om.

1. Israels bønn.

Folket ber om at Herren må komme, han er deres eneste håp og redning da, v. 1-2. Profeten ser og hører folket, og elngter etter nye tider. Noe er galt. Og de forstår at bare Gud kan berge dem og gi dem en ny tid.

Det er godt for det folket som ser det og handler deretter. Mange lever som om de ikke forstår det. Eller er det slik at folk nå ikke tror at Gud er til og at han kan hjelpe oss?

2. Minne om gamle dager, v. 3-7.

Israels folk kjente sin historie, både Abrahams historie, tida i Egypt, reisen gjennom ørkenen og livet i Kana’ans land senere. De hadde aldri sett noen annen Gud enn Herren. Bare han kunne hjelpe i nød. For han er god og stor. Og alltid er han den samme.

Derfor kommer de til ham nå også. De øyner et håp om redning – og ber om det.

3. Israels synd, v. 5.

Men folket var ikke syndfrie og fullkomment. De hadde syndet, slik vi alle gjør. Ja, alle var urene, som et skittent klesplagg. Det innrømmer de villig og bekjenner. Og da er det håp for alle.

De gjør som profeten hadde sagt i kap. 1, 18: De gikk til sin Gud og hadde oppgjør. Det er den eneste vei ut av nøden. Slik er det for alle mennesker.

Det hadde ikke alltid vært slik. Lenge hadde de vært ulydige, som v. 6 sier. Da var det ingen som påkalte Herren og bøyde seg for ham. Og kanskje er det ofte og alltid slik at de fleste ikke vil ydmyke seg for Gud. Og da er det ingen redning i vente.

4. Israels far, v. 7ff.

Men nå, sier pårofeten. Det må ha inntrådt en ny tid, en forandring for dem. Noen har i alle fall sett at Herren er deres far. Han tar dette nytestamentlige ordet og bruker det om folket. De erhans eiendom, og Herren Gud kan forme dem slik han vil, som leire.

Vil han ikke berge dem nå?Alt synes å være ødelagt. Nå må han komme og befri dem fra nød og ulykke. Profeten ber liksom om nåde for folket: Vær ikke vred på oss, vi er jo dine alle sammen!

Også vi kan be slik for vårt folk. Her er mye synd blant oss, og nå ber vi for alle i vårt land: Vil du ikke komme og frelse folket før det er for sent? Vi ber om det. Amen.

Ingen kommentarer: